รับทำเงินเดือน

  • บริการรับทำเงินเดือนโดยโปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณเงินเดือน ค่าแรง โอที เบี้ยขยัน ค่าพาหนะประกันสังคม ฯลฯ 
  • บริการด้านงานบุคคล ดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน คำนวณเวลาทำงาน สิทธิการลา ลาป่วย ขาดงาน มาสาย ฯลฯ
  • มีระบปริ้นสลิปเงินเดือน
  • ทำรายงานนำส่ง ประกันสังคม / ภงด 1 และ ภงด. 1ก กท.20 ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com