จดทะเบียนธุรกิจ

  • รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อ เปลี่ยนตรายาง เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนบัญชีผู้ถือหุ้น เพิ่ม - ลดสาขา เพิ่มทุน - ลดทุน เลิกกิจการ ชำระบัญชี สำหรับ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนทุกประเภท ทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา จองชื่อนิติบุคคล จัดเตรียมแบบ จดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนการขึ้นบัญชีนายจ้าง ตาม พ.ร.บ. สำหรับประกันสังคม
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

Powered by MakeWebEasy.com