การวางระบบบัญชี

Last updated: 6 ม.ค. 2563  |  392 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชี ทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ภาษี รับจัดทำบัญชีรายเดือน ตรวจสอบบัญชีการเงินของกิจการ


รายละเอียดการให้บริการ
 สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน
 ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสมและกำหนด work process ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 จัดทำ documents flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
 ทดสอบและทำการบันทึกข้อมูล
 การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 แนะนำการจัดเก็บสำรองข้อมูล
 การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
 ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหา

บริการของเรา
งานวางระบบ
 ระบบบัญชี ระบบสต๊อกสินค้า บัญชีต้นทุนการผลิต วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 ระบบสต๊อกสินค้า
 บัญชีต้นทุนการผลิต
 วางแผนชำระภาษีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

งานจัดทำบัญชี
 รับทำบัญชีรายเดือน บัญชีเงินเดือน ปิดงบการเงิน จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)
 บัญชีเงินเดือน
 ปิดงบการเงิน
 จัดทำงบเพื่อส่งผู้บริหาร โดยผู้ทำบัญชี (CPD)

งานตรวจสอบ
 รับตรวจสอบภายใน ตรวจงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 ตรวจงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

Powered by MakeWebEasy.com